Trang Nhà ĐSPNBT Sao Mai Sinh Hoạt LĐPNBT Liên Lạc
Đặc San Phụ Nữ hiện đang là đường dây liên lạc ‘nóng’ để chuyển tải những tin tức lạ lùng mà Chúa đang làm trong các trại cai nghiện, từ các cánh đồng Mã Lai, Đài Loan và Cam bốt...Các chị em phụ nữ đang theo dõi và đóng góp tích cực hơn cho công việc mở mang Nước Chúa, những món tiền nho nhỏ dành dụm một cách hy sinh của những đời sống đơn sơ không giàu có, nhưng rộng rãi vị tha, thật là đáng quý... Chúa của chúng ta chắc sẽ vui lòng lắm khi thấy chúng ta yêu thương nhau thiết tha như vậy!  Món quà lớn trước nhất sẽ là niềm vui khó tả khi chúng ta nhìn thấy một cuộc đời khốn khổ được Chúa giải cứu và biến đổi!  Chúng ta sẽ vui mừng biết bao để được góp phần vào công cuộc cứu giúp người này!  

Đặc San Phụ Nữ 78 kỳ này với chủ đề “Trưởng Thành Khi Trông Đợi”.  Trông đợi ngày Chúa trở lại sẽ thúc đẩy tinh thần sốt sắng muốn cứu giúp người!  Trông đợi ngày Chúa đến cũng sẽ thúc đẩy chúng ta trưởng thành!  


Đâu có ai mong Chúa đến mà con người bề trong của mình thì đang lượm thượm, quần áo xốc xếch lôi thôi, và đầu tóc chưa chải gở...Nhưng ngược lại, người đó cần phải sắp xếp lại mọi chuyện trong đời sống, cần ăn năn những lỗi lầm, cần sửa đổi những gì không đẹp lòng Chúa, những bổn phận cần phải làm trọn, những món nợ chưa trả, những gãy đổ cần hàn gắn...Thật ra, chúng ta nên chuẩn bị cho mình với tinh thần như một người sắp sửa đi xa vĩnh viễn...Những gì cần phải làm trước khi đi thì chúng ta hãy làm đi, vì chúng ta sẽ không có cơ hội để làm nữa.  Nếu Chúa trở lại đón rước chúng ta, chúng ta muốn làm thì thời gian cũng đã hết.

Vì trái đất của chúng ta đang sống đây sẽ bị phó cho lửa theo Lời Chúa báo trước, mong rằng những gì chúng ta đang đầu tư sẽ không tan biến theo khói lửa...nhưng sẽ còn lại trong Nước Trời!

Điều chúng ta cần quan tâm hơn là những người không sẵn sàng để đi với Chúa sẽ bị bỏ lại trong chua xót và hoạn nạn.  Những hoạn nạn này được miêu tả là những hoạn nạn lớn nhất chưa từng xảy ra cho con người, “người ta sẽ đấm ngực khóc lóc đắng cay” vì những hoạn nạn đó xảy ra cho họ.  
Chúng ta sẽ đau lòng biết bao nếu những hoạn nạn này xảy ra cho người thân và dân tộc Việt nam của chúng ta, vì còn quá nhiều người chưa biết Chúa!
Chúng ta hơn lúc nào hết, hãy hết lòng quỳ gối cầu nguyện cho dân tộc của chúng ta để xin Chúa ban ơn thương xót!

Kẻ thù của chúng ta quá quỷ quyệt và hiểm ác, dùng đủ mọi mưu mô lừa gạt con người.  Chỉ có khi nào quyền năng của Chúa chạm đến thì quyền lực của chúng nó mới tan biến mà thôi.
Chúa sẽ ban ơn thương xót khi thấy chúng ta cùng nhau quỳ xuống cầu xin Ngài.  Chúng ta thật phải quỳ xuống, đầu cúi sát đất để cầu xin Chúa giải cứu dân tộc chúng ta!
 
Trưởng thành khi trông đợi Chúa trở lại, cũng như trông đợi sức mới Chúa ban để làm trọn những gì Chúa giao phó.  Đó là điều chúng ta đang nhắm tới, trở thành những tinh binh cho Chúa Giê-xu, chứ chẳng phải “lính kiểng châu thành, lính phất phơ”...

Đặc San Phụ Nữ xoay quanh những sự kiện lịch sử của cuộc đời Chúa Giê-xu và lời hứa Ngài sẽ trở lại để đón tiếp những người tin Ngài.  Ngày của Chúa mỗi ngày đã gần hơn và do sự khôn ngoan của Lời Chúa soi sáng, thì chúng ta cần tỉnh thức, cầu nguyện thiết tha và chuẩn bị đời sống của mình tốt đẹp sẵn sàng cho ngày ta gặp Ngài!
Muốn thật hết lòng!


Copyright © 2015 DSPNBTSaoMai. All right reserved.