Trang Nhà ĐSPNBT Sao Mai Sinh Hoạt LĐPNBT Liên Lạc

Lời Tâm Tình 

 Chúa Cứu Thế Của Ngày Hôm Nay qua câu Kinh Thánh nền tảng là “Ngài đã truất bỏ các quyền cai trị cùng các thế lực, dùng thập tự giá chiến thắng chúng nó, và nộp ra tỏ tường giữa thiên hạ” 

Cô-lô-se 2:15 

Nhìn cây Thập tự đơn sơ là vậy, nhưng tại nơi đây ‘các thế lực’ của quyền lực tối tăm, và quyền lực của xác thịt bản ngã đã bị Chúa Cứu Thế Jesus đánh bại! 

Chiến trận giữa Chúa và “các thần dữ giữa chốn không trung” là chiến trận mà mắt trần của chúng ta không thể thấy được, và trí khôn loài người không hiểu hết được. Nhưng Kinh Thánh cho chúng ta biết Chúa sáng lập và cai trị muôn vật, Ngài có chương trình, thời điểm và chiến lược cho mọi sự. Ngài cho phép Satan và các thế lực của nó tồn tại một thời gian trước khi nó và quyền lực của nó sẽ bị tiêu diệt trong Ngày Phán Xét Cuối Cùng. Dĩ nhiên là không có thế lực nào có thể vượt qua Ngài, nhưng chiến trận giữa Chúa và Satan đang diễn ra trên chiến trường tâm trí của Con Người! Chúa đã cho Con Người sự tự do lựa chọn, và cả hai bên đều phải tôn trọng quyền “Tự Do Lựa Chọn” của Con Người! Sự chọn lựa của Con Người trong đời này sẽ quyết định số phận của họ trong cõi đời đời...Và điều đau buồn cho nhân loại là tổ phụ Adam đã chọn cho mình con đường sa ngã, và đã để cho tội lỗi xâm nhập vào bản chất của Con Người. Con Người đã không còn đủ khả năng để chọn lựa cho đúng đắn hay tự quay về với tiêu chuẩn của Chúa được! Một bên là Satan đang dùng đủ mọi thủ đoạn thâm độc nhất của nó để lừa gạt Con Người, lôi kéo Con Người ra xa khỏi Cha Thiên Thượng của mình. Nó đang dùng đủ mọi đam mê đời này, vật chất tiền tài, danh vọng hư không, tự do luyến ái,...nó có thể dùng những điều này làm mê muội và xiềng xích Con Người! Những ai đã nghiện ngập ma tuý, rượu chè, cờ bạc, đam mê sắc dục...đều sẽ cảm nhận rằng họ muốn thoát mà không thoát được, và nhiều người đã mất hy vọng là mình sẽ thoát được, họ nghĩ rằng họ sẽ như vậy cho đến chết...Nhưng tạ ơn Chúa Cứu Thế Jesus, vì Chúa đã đến chết thay tội lỗi để cứu Con Người! Hễ ai chọn Ngài, thì huyết Ngài bôi xoá mọi ác căn, và ban Chúa Thánh Linh thắp sáng tâm linh trở lại, vừa giúp họ nhìn biết Cha Thiên Thượng của mình và vừa thêm sức cho họ để quay về... 

Khi nào chúng ta còn ở trên đời này, thì Satan sẽ vẫn còn tiếp tục giăng bẫy, quyền lực xác thịt vẫn còn tiếp tục lừa dối... nhưng chúng ta đã được giải thoát khỏi ma lực của chúng nó và có quyền “Tự do chọn lựa” đi theo Ngài! 

Tâm trí của chúng ta là một bãi chiến trường, luôn luôn có tên lửa của kẻ địch bắn vào và chúng ta thì phải chống trả! 

Vì vậy, nếu chúng ta hướng tâm trí mình về Chúa luôn luôn, thì chúng ta lại được an toàn! “Người nào để trí mình nương dựa nơi Ngài, thì Ngài sẽ gìn giữ người trong sự bình yên trọn vẹn, vì người nhờ cậy Ngài.” Êsai 26:3 

Chúa đang cần nhiều cuộc đời để tâm trí mình nương dựa nơi Ngài, tâm linh yên lặng lắng nghe tiếng Chúa và bước đi khiêm nhường, giấu mình trong Chúa...để Chúa có thể vận hành qua chúng ta cách trọn vẹn, thực hiện công việc của Ngài trên đất! 

“vì anh em đã chết (về bản ngã), sự sống mình đã giấu với Đấng Christ trong Đức Chúa Trời.” Cô-lô-se 3:3 

Người ta sẽ có thể thấy được hình ảnh của Chúa Cứu Thế Của Ngày Hôm Nay qua đời sống của chúng ta, sống động và ấm áp! 

Chúa đang cho chúng ta thời gian để chuẩn bị đời sống mình cho Ngày Chúa Đến! Chẳng phải cho chúng ta thôi nhưng chuẩn bị cho con cái của chúng ta nữa! Chúng nó sẽ đối diện với nhiều khó khăn hơn chúng ta trong tương lai, vì vậy mà chúng nó cần mạnh mẽ trong Chúa hơn chúng ta! 

Và Chúa đang cần nhiều người đi ra rao giảng Tin Lành... 

Cầu xin Chúa đụng chạm đến mỗi chúng ta, muốn thật hết lòng!


Copyright © 2015 DSPNBTSaoMai. All right reserved.