Trang Nhà ĐSPNBT Sao Mai Sinh Hoạt LĐPNBT Liên Lạc

 Lời Tâm Tình

 Tiếng phán của Chúa Thánh Linh được nhìn nhận là tiếng phán nhỏ nhẹ, nhắc nhở, hướng dẫn tâm linh của mỗi người, trong vài hoàn cảnh đặc biệt nào đó. 

Người ngoài vẫn thường hiểu đó là tiếng nói của lương tâm, và lương tâm thì thường cáo trách con người khi họ phạm tội. 

Để viết về tiếng phán của Chúa Thánh Linh thì thật sự không có văn sĩ nào có thể diễn tả hết được tiếng phán kỳ diệu của Ngài! 

Có rất nhiều lần trong cuộc đời chúng ta cơ hồ như gục ngã, thì chỉ cần nghe tiếng Chúa Thánh Linh phán nhỏ nhẹ điều gì đó thì lập tức bao đau buồn tan biến và tâm linh vững vàng trở lại. 

Không ai có thể nói được những điều khôn ngoan, cần thiết, ngoài dự đoán, đúng thời điểm, giải quyết được vấn đề như Chúa Thánh Linh đã nói! Và Ngài chỉ nói những điều Ngài nghe từ Chúa Cứu Thế! 

“Tiếng Gọi Của Chúa Thánh Linh” được chép trong sách Khải Huyền 22:11: “...Hãy đến! Ai khát, hãy đến! Kẻ nào muốn nhận lấy nước sự sống cách nhưng không.” 

Chúa Cứu Thế Jesus cũng có lời kêu gọi tương tự. 

Bạn có nghe được tiếng gọi này của Chúa Thánh Linh đang phán với tâm linh mình không? 

Trong cuộc đời thể xác này, có thể chúng ta vẫn sống được nhờ nước ao tù, dơ bẩn và đầy chất độc... Mặc dù chúng ta có thể kiếm được những nguồn nước tốt hơn như nước mưa đến từ trời, và nước từ mạch giếng! 

Sức khỏe chúng ta lệ thuộc rất nhiều vào những nguồn nước này, nếu nguồn nước sạch thì thân thể chúng ta khỏe mạnh, và nguồn nước dơ thì chúng ta sẽ bị đủ thứ bệnh hoạn. 

Ở những nơi dân chúng quá nghèo, không có phương tiện, không đủ học thức, họ vẫn sống chung quanh những ao tù dơ bẩn... Họ và các trẻ em thường mắc những căn bệnh do thiếu vệ sinh mà ra. Vì vậy mà Chúa cũng đã cảm động nhiều con cái Chúa đi ra đào giếng, dạy dỗ, giúp đỡ nhiều làng để giảm thiểu phần nào số tử vong vì những bệnh nhiễm trùng này. 

Chúa Thánh Linh đã dùng nhu cầu “KHÁT” và “NƯỚC” của thể xác này, để so sánh với nhu cầu “KHÁT” và “NƯỚC” của tâm linh! 

Con người cũng đã tìm nhiều cách để khỏa lấp cơn “KHÁT” tâm linh của mình bằng những thứ họ nghĩ là “NƯỚC”, như tình yêu con người, danh vọng, tiền bạc vật chất, thú vui, đạo giáo nữa vời, ngay cả những triết lý sống đầy chất độc... 

Điều khó khăn là người ta vốn khó thay đổi thói quen, hoặc có lối sống bất cần đời, hay vì quá bận rộn với cuộc sống không có thời gian để tìm kiếm điều tốt hơn... 

Chúa Jesus phán: “Uống nước Ta sẽ cho, thì chẳng hề khát nữa. Nước Ta cho sẽ thành một mạch nước trong người đó văng ra cho đến sự sống đời đời.” Giăng 4:14 Đó là NƯỚC HẰNG SỐNG mà Chúa Thánh Linh nói đến, sẽ làm thỏa mãn tâm linh khao khát của con người! Không những thỏa mãn cho người nhận mà thôi nhưng còn dư dật tràn ra cho những người khác nữa! 

Không những cho đời này, mà còn cho đến cõi đời đời! 

Điều đặc biệt là NƯỚC HẰNG SỐNG quý báu đó lại được ban cho nhưng không! Nhưng cần để ý là lời kêu gọi này có thời hạn, Thánh Kinh cho biết có lúc “Thời kỳ Ân Điển” sẽ chấm dứt, và sau đó là “Thời Kỳ Tai Họa”. Vì vậy, nếu bạn đang “KHÁT”, thì hãy đến với sông NƯỚC HẰNG SỐNG là Chúa Jesus ngay hôm nay! 

Muốn thật hết lòng!


Copyright © 2015 DSPNBTSaoMai. All right reserved.