Trang Nhà ĐSPNBT Sao Mai Sinh Hoạt LĐPNBT Liên Lạc

LỜI TÂM TÌNH


Đặc San Phụ Nữ xin dâng lời cảm ơn Chúa về những sự khích lệ chân thành của quý độc giả khắp nơi, về những bài làm chứng đáp ứng lời kêu gọi rất quý báu của quý vị.  
Đặc San Phụ Nữ sẽ tuần tự đăng những bài làm chứng này, xin quý vị cứ tiếp tục email hay gởi bài làm chứng về tòa soạn.
 
Những bài viết đầy ơn và sự đóng góp rời rộng của quý vị vẫn luôn là niềm hạnh phúc cho Đặc San Phụ Nữ, đã bắt thêm nhịp cầu cho mỗi chúng ta lại gần nhau và lại gần hơn với ngôi của Cha Thiên Thượng.
 
Chủ đề của Đặc San Phụ Nữ kỳ này là Trưởng Thành Khi Thao Luyện.  
Luyện tập thể thao giúp thân thể của chúng ta cường tráng thể nào, thì sự luyện tập tâm linh cũng có ích lợi giống như vậy và hơn như vậy nữa.  Vì sự luyện tập tâm linh ảnh hưởng rất lớn trong cõi đời này, cũng như cõi đời đời.
 
Để trở thành một chiến sĩ giỏi cho Chúa thì chúng ta cần luyện tập cả hai, một tâm linh mạnh mẽ và một thân thể rắn chắc.
ĐSPN sẽ tâm tình về một thao tác quan trọng trong Mục Chiến Sĩ Cầu nguyện.
 
Chúng ta đã ao ước được trưởng thành trong sự Ca Ngợi và Cảm Tạ, bây giờ chúng ta vẫn tiếp tục Ca Ngợi và Cảm Tạ vì đó là một trong những động tác thao luyện tâm linh của chúng ta.
Chúng ta sẽ cần nghiên cứu từ Lời Chúa và học hỏi lẫn nhau những động tác để thao luyện tâm linh, chuẩn bị cho Chúa một đội quân tinh nhuệ và tỉnh thức, trước khi Ngày Chúa đến hoặc ngày của chúng ta cũng sẽ đến!
 
Vì “hễ anh em thấy ngày ấy hầu gần chừng nào, thì càng phải làm như vậy chừng nấy.”  Hêbơrơ 10:25
 
Đặc San Phụ Nữ sẽ xoay quanh và  ôn lại những chặng đường của Chúa Cứu Thế Giê-xu trên đất.  Nhân mùa Thương Khó Phục Sinh, chúng ta  cùng bước theo Ngài trên con đường Vi-a Đô-lô-rô-sa dẫn đến đồi Gô-gô-tha, rồi ngừng lại ở nơi chân thập tự giá!
 
Con đường tiếp theo đó chỉ có Chúa Cứu Thế Giê-xu một mình gánh vác, bằng sức mạnh của tình yêu thương nhân loại...
 
Chắc không ai có thể hiểu hết nỗi đau thương thống khổ của Chúa Cứu Thế Giê-xu đã phải trãi qua...vì sự gian ác của con người...
 
Nhưng rồi màn đêm đau thương khóc lóc đó cũng qua, Chúa Cứu Thế Giê-xu sống lại từ cõi chết, khiến cho mọi người sửng sốt!
Ngài chiến thắng kẻ thù ghê sợ nhất của con người là Sự Chết.
 
Từ đây con người có thể chạy đến với Ngài để nhận lấy sự tha thứ và Sự Sống lại đầy vinh hiển!
 
Sự sống vui mừng bình an yêu thương sung mãn đó Chúa đang dành cho mỗi chúng ta, hãy đến với Ngài để nhận lãnh.  
Chúa đang chờ đợi!
 
Muốn thật hết lòng!
 
Copyright © 2015 DSPNBTSaoMai. All right reserved.